Καταστατικό

Το καταστατικό του συλλόγου μας όπως καταρτίστηκε και ψηφίστηκε από την ιδρυτική Συνέλευση του Σωματείου, στις 20/03/2022.